QUANNU ERA CARUSU

Quannu era carusu,
stavamo tutti nu dammusu; (1)
u mezzu tettu (2) di lignama
era chinu: zucca e rama.

Sutta u lettu: a mancia; (3)
Indra a caggia: li gaddini;
nu casciuni: a francia; (4)
a fanci: stuccava li rini.

Nu lettu, di trispa e tavuli,
si durmiva a testa e pedi
senza bisognu di favuli,
a matina subitu mpedi.

Cu additava maiali
Li tiniva boni e cari;
a li addini tagliavano l’ali
pi nun falli mai velari.

Tannu si viviva nu baccaruni; (5)
L’acqua si tiniva nu giarruni;
a cucina era un cufilaru (6)
comu chiddu du picuraru.

U capuni s’ammazzava a Natali
E furtunatu cu l’avia a carnivali.
Eramu sempri filici e cuntenti
Nun ceranu né ngustii né lamenti.

U figliu nun si tiniva pi scarafuni
A tempu di mbasciari lavuri.
L’acqua curriva sempri nu vadduni:
a stati u vernu e tutti l’uri.

Quannu era ura di metiri lavuri,
stavamu tutta a stasciunata fora,
me patri travagliava cu suduri,
nandi carusi cu i culira di fora.

Iucavamu a mucciarè n’i timogni,(7)
Ca mi parivanu vaneddi senza fogni;
mezzu li gregni (8) n’addummiscivamu,
cantavano li griddi e sogni facivamu.

Quannu era ura di pisari (9)
Sacchi e tumminu pronti pi nsaccari,
me patri paliava a margunata  (10)
e nun lassava mancu la iazzata. (11)

I sudura s’asciucava c’u  muccaturi (12)
E priava lu ventu pi spagliari; (13)
Quannu ngranava bonu u lavuri
Ci ristava a mancia pi campari.

                                                                                   Giovanni Palumbo
1)    dammusu: vano a piano terra;
2)    mezzu tettu: mezzo soffitto;
3)    mancia: frumento che serviva per il pane per tutto l’anno;
4)    francia: vuoto o nulla;
5)    baccaruni: boccale di vetro;
6)    cufilaru: cucina a legna murata in pietra senza camino;
7)    timogni: ammasso di fasci di grano;
8)    gregni: fasci di grano;
9)    pisari: aia dove venivano pigiate le spighe con il cavallo;
10)     margunata: paglia che si accumulava nell’aia con qualche chicco di grano;
11)     iazzata: mucchio di grano rimasto nell’aia misto a terriccio e pagliolo;
12)     muccaturi: fazzoletto;
13)     spagliari: buttare la paglia al vento con il tridente per separarla dal grano.